c_150_150_0_00_images_snimki_P90_2945.jpg c_150_150_0_00_images_snimki_P90_2991.jpg c_150_150_0_00_images_snimki_P90_2997.jpgСредно - месечния производствен капацитет е:

• Линия 1 /сака/ - 10 000 броя сака
• Линия 2 /сака/ - 8000 броя сака
• Линия 3 /сака/ - 8000 броя сака
• Линия 1 /панталони/ - 10 000 броя панталони
• Линия 2 /панталони/ - 7000 броя панталони
• Линия 3 /панталони/ - 7000 броя панталони
• Линия 4 /панталони/ - 7000 броя панталони