c_150_150_0_00_images_snimki_P90_3026.jpg c_150_150_0_00_images_snimki_P90_3032.jpg c_150_150_0_00_images_snimki_P90_3044.jpg• 4 степенен в шивален участък + 1 краен контрол след крайно гладене при саката
• 2 степенен контрол в линиите за панталони