“Мизия-96” АД, гр.Плевен функционира като производстводствено предприятие за мъжка конфекция от далечната 1960 година.

Фирмата е работила успешно за своите клиенти през всичките тези години, създавайки здрави и дълготрани партньорски отношения. За поддържането и разширяването на своята структура от клиенти “Мизия-96” АД не е прилагала пряка реклама - нито в рамките на страната, нито извън нея. Фирмата изцяло е разчитала и разчита на своето добро име на благонадежден и коректен производител, градено успешно през годините. Доволният клиент е най-добрата, но и най-трудно постижимата реклама.

За последните 12 години /от 2005 г. до 2016 г. вкл./ фирмата е инвестирала около 7 100 000 лева в машини и оборудване, закупени изключително само със собствени средства и банково кредитиране. За същия период /от 2005 г. до 2016 г. вкл./ “Мизия-96” АД е вложила в ремонт на сградите си общо около 1 600 000 лева, също осигурени от собствени средства и кредитиране от банки.

На 13.09.2017 г. “Мизия-96” АД гр.Плевен подписа договори за доставка на машини - гладачна и шевна техника от последно поколение по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Стойността на оборудването на тези договори е малко над 2 000 000 лева.

С тази инвестиция фирмата цели да внедри едно ново и иновативно производство, изпълнено с най-добро качество.

Стремежът на “Мизия-96” АД е да привлече нови, перспективни и дългосрочни пантньори, с които да затвърди своето челно място сред производителите на качествени мъжки облекла в България.